Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0912.22.8984
Tủ điều khiển chiếu sáng GPRS
Tủ điều khiển chiếu sáng GPRS

Tủ điều khiển chiếu sáng GPRS

Tủ điều khiển chiếu sáng GPRS kết nối điều khiển về Trung tâm điều khiển chiếu sáng trên địa bàn Tp.HCM. Tiêu chuẩn sản xuất theo công văn 11849/SGTVT-KT của Sở GTVT Tp.HCM