Điện thoại: (028) 35112730 Hotline: 0903.740.291/ 0912.22.8984

Đèn đường LED thông minh

Đèn đường LED thông minh hoạt động theo sự điều khiển của phần mềm thông qua tủ điều khiển, trung tâm điều khiển chiếu sáng. Hoạt động dựa trên nền bản đồ GIS. Thông báo cho trung tâm điều khiển tình trạng của đèn, các thông số công suất, điện áp, dòng điện,... Điều chỉnh công suất, thời gian tắt mở,... thông qua phần mềm.